EKOROZRUCH s.c.
Ochrona Środowiska
 
 
 

Referencje

 LISTA REFERENCYJNA INWESTYCJI I PRAC ZREALIZOWANYCH PRZEZ EKOROZRUCH 

Aktualizacja: 23.08.2019 r.

l.p.

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Zleceniodawca

1.

Rozruch mech.-biol. oczyszczalni ścieków KOS-2 w Nowej Wsi gm. Międzylesie

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych we Wrocławiu

2.

Rozruch mech.-biol. oczyszczalni ścieków KOS-2 w Jaworku gm. Międzylesie

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych we Wrocławiu

3.

Rozruch mechaniczno chemiczno biologicznej oczyszczalni ścieków - 100 000 m3/d - Niedomice k/Tarnowa

Niedomickie Zakłady Celulozy w Niedomicach

4.

Rozruch SUW w Gorzycach gm. Żabno

WZiR Tarnów

5.

Rozruch SUW w Wampierzowie gm. Wadowice Górne

Urząd Gminy Wadowice Górne

6.

Rozruch mech.-biol. oczyszczalni ścieków Mum-25 w Świeradowie - Czerniawa Zdrój

DOKP Wrocław

7.

Rozruch SUW w Suchym Gruncie gm.Szczucin

RPRI Rzeszów

8.

Budowa linii SN i NN, stacji transformatorowej i oświetlenia ulicznego na obwodnicy Wadowic

UM Wadowice

9.

Rozruch mech.-biol.oczyszczalni ścieków BOS-50 w Jabłonce

Sp-nia Rolno Produkcyjna w Jabłonce

10.

Rozruch mech.-biol oczyszczalni ścieków 2 x WST 400 w Zawoi Widły

Urząd Gminy w Zawoi

11.

Rozruch mech.-biol oczyszczalni ścieków na 10 000 m3/d w Suchej Beskidzkiej

Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej

12.

Budowa i rozruch mech.-biol. oczyszczalni ścieków BIOCLERE w Zawoi Centrum

PUI INWADO Wadowice

13.

Rozruch mech.-biol. oczyszczalni ścieków w zajezdni PKS w Suchej Beskidzkiej

PPKS Sucha Beskidzka

14.

Dostawa, montaż i rozruch chemicznej oczyszczalni ścieków w myjni wagonów w Powroźniku gm. Muszyna

PDOKP w Krakowie

15.

Rozruch mech.-biol. oczyszczalni ścieków Mum-25 w bazie ZGPN CPN w Małaszewiczach

OD CPN w Lublinie

16.

Rozruch oczyszczalni ścieków przemysłowych w ZGPN CPN w Małaszewiczach

OD CPN w Lublinie

17.

Rozruch mech.-biol oczyszczalni ścieków Bioblok BIS-90 w Zakrzówku

Spółka Wodno - Ściekowa w Zakrzówku

18.

Projekty oczyszczalni ścieków dla stacji CPN

OD CPN w Lublinie

19.

Kompletacja dostaw, budowa i rozruch oczyszczalni ścieków deszczowych dla stacji CPN w Terespolu

OD CPN w Lublinie

20.

Rozruch mech.-biol. oczyszczalni ścieków na 14 000 m3/d dla miasta Krynica

MZGK Krynica

21.

Rozruch mech.-biol. oczyszczalni ścieków na 8 000 m3/d dla m. Janów Lubelski

EKOMEL Janów Lubelski

22.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE w Moszczenicy k/Gorlic

Urząd Gminy Moszczenica

23.

Projekt oczyszczalni BIOCLERE w Budzowie

Urząd Gminy Budzów

24.

Montaż i rozruch oczyszczalni ścieków KOS-3 w Węgrzcach Wielkich k/Krakowa

Spółka Wodno - Ściekowa w Węgrzcach Wielkich

25.

Rozruch oczyszczalni ścieków KOS-2 w Jugowie k/Wałbrzycha

RDLP Wrocław

26.

Projekt i realizacja SUW wraz z ujęciem wody głębinowej dla SP w Jaszczurowej

ODGW Kraków

27.

Montaż i rozruch oczyszczalni ścieków KOS-2 dla ZOL w Grybowie

CARITAS Grybów

28.

Modernizacja SUW w ZGPN CPN w Małaszewiczach

OD CPN w Lublinie

29.

Modernizacja i rozruch oczyszczalni ścieków 3 x KOS-2 w Brzostku

Urząd Gminy Brzostek

30.

Montaż i rozruch oczyszczalni KOS-2 w Biłgoraju

ZBD Biłgoraj

31.

Rozruch oczyszczalni ścieków 2 x KOS-2 w Brzozowie

Urząd Miejski w Brzozowie

32.

Rozruch oczyszczalni ścieków 2 x MINIBLOK 90 w Brzozowie

Urząd Miejski Brzozów

33.

Rozruch oczyszczalni ścieków MINIBLOK 60 w Krempnej

Nadleśnictwo Żmigród

34.

Rozruch oczyszczalni KOS-2 w Mochnaczce

Wojskowa Administracja Kraków

35.

Montaż i rozruch oczyszczalni ścieków KOS-2 w Lipnicy Wielkiej

Urząd Gminy Lipnica Wielka

36.

Dostawa, montaż i rozruch urządzeń pomiarowych na oczyszczalni ścieków w Proszowicach

MOSTOSTAL Kraków

37.

Modernizacja i rozruch oczyszczalni ścieków KOS-2 w Wierzchosławicach

Urząd Gminy Wierzchosławice

38.

Modernizacja oczyszczalni ścieków Mum-25 w Świeradowie - Czerniawie Zdroju

DOKP Wrocław

39.

Budowa studni głębinowej wraz z dostawą urządzeń, modernizacja istniejących ujęć wody głębinowej dla SUW Niedomice

SM Niedomice

40.

Montaż i rozruch oczyszczalni ścieków KOS-2 w Henrykowie k/Ziębic

Nadleśnictwo Henryków

41.

Rozruch mech.-biol. oczyszczalni ścieków BIOBLOK

ZSR Rzemień

42.

Rozruch SUW wraz z ujęciem dla m.Żyraków k/Dębicy

RPRI Rzeszów

43.

Projekt, dostawa,montaż i rozruch ultradźwiękowego układu pomiarowego ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Janowie Lubelskim

 

EKOMEL - Janów Lubelski

44.

Projekt, dostawa, montaż i rozruch hydroforni z systemem stałego ciśnienia dla m.Radlna k/Tarnowa

Spółka Wodna w Radlnej

45.

Rozruch oczyszczalni ścieków BOS-200 w Przecławiu

Urząd Gminy Przecław

46.

Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko wysypiska śmieci oraz projekt rekultywacji

Urząd Gminy Przecław

47.

Projekt i realizacja układu zasilania, sterowania i automatyki oczyszczalni BIOCLERE oraz rozruch oczyszczalni dla ośrodka szkolno - sportowego Lubogoszcz

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

48.

Rozruch oczyszczalni odcieków z wysypiska śmieci w Pszczynie

Urząd Miejski w Pszczynie

49.

Dostawa układu pomiarowego ścieków dla oczyszczalni ścieków w Zawierciu

Zakład Oczyszczania Ścieków Zawiercie

50.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE w Kunowie k/Gostynia

Urząd Miejski Gostyń

51.

Rozruch mech.-biol oczyszczalni ścieków na 1 000 m3/d w Wiśle Wielkiej

Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

52.

Rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków BIOCLERE na stacji benzynowej JET w Opolu

Koncern CONOCO Du PONT Poland

53.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie

PPU KAPRINŻ - Bydgoszcz

54.

Rozruch oczyszczalni ścieków na 1000 m3/d w Szubinie k/Bydgoszczy

PPU KAPRINŻ Bydgoszcz

55.

Rozruch oczyszczalni Scieków 70 m3/d w Sękowej k/Gorlic

Zarząd Gminy Sękowa woj. Nowosądeckie

56.

Projekt, budowa, dostawa, montaż, rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków typu NAYADIC dla Posterunku Energetycznego w Zawoi

Bielsko-Bialskie Zakłady Energetyczne S.A.

57.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE w Budzowie

U.G Budzów

58.

Rozruch oczyszczalni ścieków w Mroczy k/Bydgoszczy

PPU KAPRINŻ Bydgoszcz

59.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE przy DPS w Warzynie k/Gniewkowa, woj. Bydgoskie

PPU KAPRINŻ Bydgoszcz

60.

Rozruch SUW w Mędrzechowie

RPRI Rzeszów

61.

Kompletacja dostaw, budowa, montaż i rozruch oczyszczalni ścieków deszczowych na stacji CPN w Parczewie

PKN ORLEN o/Lublin

62.

Rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków BIOCLERE przy DPS w Zakrzewie k/Jarocina, woj. Kaliskie

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - A.Bomanowski - Kalisz

63.

Dostawa, montaż, rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla SP i zabudowy mieszkalnej w Radoczy gm. Tomice

Urząd Gminy w Tomicach

64

Rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków BIOCLERE w Stryszawie woj. Bielskie

Urząd Gminy Stryszawa

65.

Projekt, dostawa i montaż oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla Szkoły Podstawowej w Zabawie woj. małopolskie

Przeds. Wielobr. P.O.S. Rzeszów

66.

Kompletacja dostaw, budowa, montaż i rozruch koalescencyjnej oczyszczalni ścieków deszczowych na stacji CPN w Sławatyczach

PKN ORLEN o/Lublin

67.

Rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków BIOCLERE na stacji benzynowej JET w Koziegłowach k/Częstochowy

Koncern CONOCO Du PONT Poland

68.

Rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków BIOCLERE na stacji benzynowej JET w Mikołowie

Koncern CONOCO Du PONT Poland, OPEL Mucha

69.

Modernizacja pompowni oczyszczalni ścieków typu KOS w Ryglicach

Urząd Gminy w Ryglicach

70.

Rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków typu SBR 2 x 75 m3/d w Gnojniku

Urząd Gminy w Gnojniku

71.

Rozruch mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Łapanowie 300 m3/d

Urząd Gminy w Łapanowie

72.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE w DPS w Fabianowie

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - A.Bomanowski Kalisz

73.

Modernizacja oczyszczalni ścieków typu BIOCLERE we Frysztszaku

Auto - Service Strzyżów

74.

Rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków typu BIOCLERE w Kalnikowie woj. Przemyśl

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

75.

Rozruch oczyszczalni ścieków dla miasta Tarnobrzeg przepustowość: 22 000 m3/d

Instal Rzeszów S.A.

76.

Rozruch oczyszczalni ścieków dla miast Barcina i Piechcina woj. bydgoskie przepustowość: 5 000 m3/d

Kaprinż Bydgoszcz Sp. z o.o.

77.

Rozruch oczyszczalni ścieków w Zatorze dla gmin: Zator, Babice 800 m3/d

PUI IWADO Wadowice

78.

Kompleksowe wykonanie sterowania i automatyki na oczyszczalni ścieków w Zatorze wraz z dostawami

PUI IWADO Wadowice

79.

Projekt, budowa, kompletacja dostaw, montaż i rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE w Zalasowej gm.Ryglice woj. tarnowskie

UG Ryglice

80.

Montaż i rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla Zakładu Karnego w Nowym Łupkowie woj. podkarpackie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie

81.

Rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków BIOCLERE na stacji benzynowej JET w Łazach k/Warszawy

Koncern CONOCO Du PONT Poland,

82.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE przy DPS w Piskorowicach k/Leżajska

BUDIMEX Rzeszów

83.

Rozruch oczyszczalni ścieków w Rzuchowej k/Tarnowa 150 m3/d

MEGBUD Tarnów

84.

Kompletacja dostaw, budowa, montaż i rozruch oczyszczalni ścieków deszczowych na stacji CPN w Międzyrzecu Podlaskim

PKN ORLEN o/Lublin

85.

Kompletacja dostaw, budowa, montaż i rozruch koalescencyjnej oczyszczalni ścieków deszczowych na stacji paliw w Piszczacu

Polski Koncern Naftowy S.A. Oddział Lublin

86.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla DPS w Mielżynie

Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie

87.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE przy Szkole Podstawowej w Pawłokomie k/Dynowa

Urząd Gminy w Dynowie

88.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE przy Szkole Podstawowej w Siemkowicach k/Wielunia

PPUH ESBUD Wieluń

89.

Wykonanie projektów koalescencyjnych oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla stacji paliw w Kalinówce i Białej Podlaskiej

Polski Koncern Naftowy S.A. Oddział Lublin

90.

Dostawy urządzeń i rozruch oczyszczalni ścieków dla DPS w Gościeradowie

PBE EKOINSTAL - Sucha Beskidzka

91.

Kompletacja dostaw, budowa, montaż i rozruch koalescencyjnej oczyszczalni ścieków deszczowych na stacji paliw w Białej Podlaskiej

Polski Koncern Naftowy S.A. Oddział Lublin

92.

Kompletacja dostaw, budowa, montaż i rozruch koalescencyjnej oczyszczalni ścieków deszczowych na stacji paliw w Kalinówce

Polski Koncern Naftowy S.A. Oddział Lublin

92.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE na punkcie poboru opłat autostrady A-4 w Balicach

PRInż S.A. Holding

93.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE na punkcie poboru opłat autostrady A-4 w Brzęczkowicach

PRInż S.A. Holding

94.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla Strażnicy Straży Granicznej w Wojtkowej

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

95.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE przy Szkole Podstawowej w Radoszewicach

PPUH ESBUD Wieluń

96.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla osiedla mieszkaniowego w Palędziu Kościelnym

Kaprinż Bydgoszcz Sp. z o.o.

97.

Rozruch oczyszczalni ścieków w Kaniowie gm. Bestwina

Urząd Gminy Bestwina

98.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE przy Szpitalu Kolejowym w Szklarskiej Porębie

Kolejowy Szpital Chorób Płuc i Nowotworów w Szklarskiej Porębie

99.

Rozruch oczyszczalni ściekow BIOCLEREw Grzechyni

Urząd Miasta i Gminy w Makowie Podhalańskim

100.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE w Tłoczni Gazu w Szczutkowie

Zakład Remontowy Urządzeń Gazowych Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli

101.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE w Zakładzie Skupu i Przetwórstwa Zbóż w Ujeździe Górnym

EKOFINN-POL Gdańsk

102.

Rozruch oczyszczalni ścieków w Mieroszowie 1 900 m3/d

WDI Wałbrzych

103.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla Zakładu Karnego w Tarnowie - Mościcach

INSTAL Kraków

104.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla osiedla mieszkaniowego w Suchawie k/Włodawy

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

105.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla obiektów szkolnych w Lubstowie k/Sompolna

 

Gmina Sompolno

106.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla hotelu Dębowa Góra w m. Nowe Rumunki k/Łącka

BUDROX Gostynin

107.

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla obiektów PEERTe Wrocław

EKOFINN-POL Gdańsk

108.

Montaż oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla obiektów szkolnych w Wólce Gościeradowskiej

EKOFINN-POL Gdańsk

109.

Rozruch oczyszczalni ścieków w Swoszowej gm. Szerzyny

INSTALBUD Tarnów

110.

Dostawy urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Radoczy

PUI INWADO - Wadowice

111.

Rozruch oczyszczalni ścieków w Radoczy

PUI INWADO - Wadowice

112

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE w Wólce Gościeradowskiej

ZRB-I Henryk Żuber - Wąwolnica

113

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE w m. Gołębie gm. Dołhobyczów

WOD - GAZ Tomaszów Lubelski

114

Rozruch oczyszczalni ścieków w m. Hulcze gm. Dołhobyczów

WOD - GAZ Tomaszów Lubelski

115

Rozruch oczyszczalni ścieków w m. Przewodów gm. Dołhobyczów

WOD - GAZ Tomaszów Lubelski

116

Montaż i rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla przejścia granicznego w Krościenku

PRIiD w Krośnie S.A

117

Montaż, rozruch i eksploatacja  oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla Strażnicy Straży Granicznej w Hermanowicach

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

118

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla Strażnicy Straży Granicznej w Huwnikach

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

119

Eksploatacja oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla Strażnicy Straży Granicznej w Huwnikach

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

120

Eksploatacja oczyszczalni ścieków dla Strażnicy Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

121

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla DPS w m. Wielkie Oczy

Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.

122

Dostawy urządzeń i rozruch oczyszczalni ścieków w Krzczonowie gm. Opatowiec

PBE EKOINSTAL Sucha Beskidzka

123

Rozruch oczyszczalni ścieków w Sieprawiu

"MAAN" Consulting s.c. Kraków

124

 Modernizacja i rozruch oczyszczalni ścieków w Nieczajnej Górnej

U.G. Dąbrowa Tarnowska

125

 Rozruch oczyszczalni ścieków w Szpęgawsku 

Kaprinż Bydgoszcz Sp. z o.o.

126

Rozruch oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach

Kaprinż Bydgoszcz Sp. z o.o.

127

Rozruch oczyszczalni ścieków w Brzeziu

PRMiZ "PREMZ" Włocławek

128

Rozruch oczyszczalni ścieków w Gołaszewie

PRMiZ "PREMZ" Włocławek

129

Rozruch oczyszczalni ścieków w Międzylesiu

"Hydrobudowa" Wrocław

130

Rozruch oczyszczalni ścieków FLYGT w Błażowej

"RESBUD" Rzeszów

131

Montaż i rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla osiedla mieszkaniowego  w Korzennej

Inwestor prywatny – Państwo Mokrzyccy

132

Dostawa i uruchomienie przepompowni ścieków ze Szkoły Podstawowej w Makowie Podhalańskim - zadanie Kolektor sanitarny Sucha - Maków

EKOINSTAL Sp. z o.o. Sucha Beskidzka

133

Rozruch oczyszczalni ścieków w Dąbrowicy

OMG Staszów

134

Rozruch oczyszczalni ścieków  w Mstowie

Zakład Projektowo – Usługowy NOSAN Kielce

135

Rozruch oczyszczalni ścieków w Wiśniowej

UG Wiśniowa

136

Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Wiśniowej

UG Wiśniowa

137

Rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla Strażnicy Straży Granicznej w Czarnej

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

138

Rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla Strażnicy Straży Granicznej w Stuposianach

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

139

Rozruch oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Godowej

STH „PRODREM” Rzeszów”

140

Rozruch oczyszczalni ścieków  w Walendowie

Kaprinż Bydgoszcz Sp. z o.o.

141

Dostawa urządzeń, realizacja AKPiA oraz rozruch oczyszczalni ścieków w Miedznej.

Kaprinż Bydgoszcz Sp. z o.o.

142

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla Zakładu Produkcji Wody Maczki

EKOFINN-POL  Gdańsk

143

Dostawa urządzeń, montaż i rozruch  oczyszczalni ścieków w Zembrzycach

FHU "Tad-Bud", Zbylitowska Góra

144

Montaż i rozruch oczyszczalni ścieków w Celejowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Celejowie,  gm. Wąwolnica

145

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE  w m. Chłopiatyń

WOD - GAZ Tomaszów Lubelski

146

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE dla Zakładu

w m. Gnaszyn

WIENERBERGER Cegielnie  Lębork Sp. z o.o

147

Rozruch oczyszczalni ścieków przemysłowych z zakładu produkcji koncentratów Qśr.d  = 600 m3/d

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

AGROTEX Sp. z o.o., Nowy Sącz

148

Optymalizacja pracy i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Kupieninie

Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie

149

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE  w m. Piekary Śląskie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich

150

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE  w m. Bieruń

Budownictwo Wodno – Inżynieryjne

i Drogowe   Sp. z o.o. Pszczyna

151

Rozruch oczyszczalni ścieków w Pawłowie

EKOKANWOD Nowy Korczyn

152

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE  w m. Gorzków

"Has-Bud" Zakład Inżynieryjno-Budowlany, Jasień

153

Rozruch oczyszczalni ścieków w Zarszynie Qśr.d  = 1200 m3/d

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie

154

Rozruch oczyszczalni ścieków w Krzywczy

Qśr.d  = 300 m3/d

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne

"MERA-MONT”, Września

155

Montaż i rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE w Niedźwiadzie Górnej

EKOFINN-POL  Gdańsk

156

Montaż i rozruch oczyszczalni ścieków po rozbudowie do przepustowości 600 m3/d  w Gnojniku

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EnEko Sp. z o. o.

157

Rozruch oczyszczalni ścieków w Skarszynie

EKOFINN-POL  Gdańsk

158

Rozruch oczyszczalni ścieków w Kraśniczynie

EKOFINN-POL  Gdańsk

158

Rozruch oczyszczalni ścieków w Kątach, gm. Dziadkowice

EKOFINN-POL  Gdańsk

159

Rozruch oczyszczalni ścieków w Wołowicach

SCHWANDER POLSKA S.C.

160

Remont i rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE w Konarach

Konwent Ojców Bonifratrów pw. św. Józefa w Konarach

161

Rozruch oczyszczalni ścieków po odbudowie w Tarnobrzegu

Qśr.d = 15 000 m3/d

Rozruch ciągu metanowej przeróbki osadów, rozruch ciągu odsiarczania i magazynowania biogazu

Skanska S.A.

162

Rozruch oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim

Qśr.d = 16 800 m3/d

Rozruch ciągu metanowej przeróbki osadów, rozruch ciągu odsiarczania i magazynowania biogazu

Skanska S.A.

163

Rozruch oczyszczalni ścieków w Skarżysku - Kamiennej

Qśr.d = 14 000 m3/d

Rozruch ciągu metanowej przeróbki osadów, rozruch ciągu odsiarczania i magazynowania biogazu

Skanska S.A.

164

Rozruch oczyszczalni ścieków w Żarnowcu

Qśr.d. = 130 m3/d

PUP "MERA-MONT Sp. z o.o.

165

Rozruch oczyszczalni ścieków BIOCLERE w m. Chrewt

INSTAL-BUD Sp. z o.o. Sanok

166

Rozruch oczyszczalni ścieków w Lutczy gm. Niebylec

Qśr.d. = 150 m3/d

EKOFINN-POL  Gdańsk

167

Rozruch oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach gm. Kańczuga Qśr.d. = 600 m3/d

PPH INTEGRAL Rzeszów

168

Rozruch oczyszczalni ścieków w Tuczempach gm. Jarosław 

Qśr.d. = 1 200 m3/d

MONTECH Sp. z o.o. Lublin

169

Rozruch oczyszczalni ścieków w Proboszczów gm. Pielgrzymka Qśr.d. = 43 m3/d

ADAH Jelenia Góra

170

Nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni ścieków w Skarżysku – Kamiennej Qśr.d = 14 000 m3/d

Rozruch ciągu metanowej przeróbki osadów, rozruch ciągu odsiarczania i magazynowania biogazu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna,

171

Rozruch oczyszczalni ścieków w  Wielbarku

 Qśr.d. = 480 m3/d

MONTECH Sp. z o.o. Lublin

172

Rozruch oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich

Qśr.d. = 1 240 m3/d

Eko – MTK Sp. z o.o. Brwinów

173

Rozruch oczyszczalni ścieków w  Starych Babicach

Qśr.d. = 6 000 m3/d

Eko – MTK Sp. z o.o. Brwinów

174

Rozruch ciągu metanowej przeróbki osadów, rozruch ciągu odsiarczania i magazynowania biogazu na oczyszczalni ścieków w  Siemiatyczach

 

Eko – MTK Sp. z o.o. Brwinów

175

Rozruch oczyszczalni ścieków w  Jeruzalu

Qśr.d. = 110 m3/d

MONTECH Sp. z o.o. Lublin

176

Nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni ścieków w Busku – Zdroju Qśr.d = 4 700 m3/d

Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. 

w Busku - Zdroju, 

177

Rozruch oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie

Qśr.d. = 5 700 m3/d

Skanska S.A.

178

Nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Qśr.d =  5 700 m3/d

Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o.

179

Nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni ścieków w m. Nowa Wieś gm. Skała Qśr.d =  1 500 m3/d

Gmina Skała

180

Rozruch oczyszczalni ścieków w Józefowie

Qśr.d. = 310 m3/d

CERTUS Sp. z o.o

181

Rozruch oczyszczalni ścieków w  m. Ulan Majorat

Qśr.d. = 220 m3/d

MONTECH Sp. z o.o. Lublin

182

Rozruch oczyszczalni ścieków w  m. Nienałty Brewki

Qśr.d. = 112 m3/d

MONTECH Sp. z o.o. Lublin

183

Rozruch oczyszczalni ścieków w  Pińczowie

Qśr.d. = 3 000 m3/d

Instal Warszawa S.A.

184

Pełnienie funkcji Technologa Oczyszczalni Ścieków w Pińczowie  Qśr.d. = 3 000 m3/d

Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o

180

Rozruch oczyszczalni ścieków w Józefowie

Qśr.d. = 310 m3/d

CERTUS Sp. z o.o

181

Rozruch oczyszczalni ścieków w  m. Ulan Majorat

Qśr.d. = 220 m3/d

MONTECH Sp. z o.o. Lublin

182

Rozruch oczyszczalni ścieków w  m. Nienałty Brewki

Qśr.d. = 112 m3/d

MONTECH Sp. z o.o. Lublin

183

Rozruch oczyszczalni ścieków w  Pińczowie

Qśr.d. = 3 000 m3/d

Instal Warszawa S.A.

184

Pełnienie funkcji Technologa Oczyszczalni Ścieków w Pińczowie  Qśr.d. = 3 000 m3/d

Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o