EKOROZRUCH s.c.
Ochrona Środowiska
 
 
 

Oferta

"EKOROZRUCH" jest specjalistyczną firmą inżynierską wykonującą prace związane z wdrażaniem technologii ochrony środowiska.

Wykonujemy uruchomienia oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody wszystkich wielkości i rodzajów - biologicznych, mechanicznych, chemicznych wraz z instalacjami fermentacji metanowej, biogazu i odwadniania osadów.

Wykonujemy:

 • odbiory prób montażowych,
 • rozruchy mechaniczne, hydrauliczne i technologiczne,
 • badania fizyko - chemiczne ścieków, wody, osadów lub gazu,
 • badania i pomiary hydrometryczne (komory napowietrzania, koagulacji, studnie, itp.),
 • dokumentację formalno - prawną z rozruchu obejmującą: instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje stanowiskowe, protokoły, sprawozdanie z rozruchu, operaty do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego na eksploatację,
 • instrukcje stanowiskowe, technologiczne, p.poż. i bhp,
 • projekty rozruchu i preliminarze kosztów,
 • operaty wodno - prawne,
 • szkolenie załogi,

Oferujemy również usługę zleconej eksploatacji oczyszczalni ścieków lub pełnienie nadzoru technologicznego, które gwarantują najwyższe efekty przy najniższych kosztach eksploatacji.

Oferta dotyczy również stacji uzdatniania wody, przepompowni, itp. instalacji. Obiekty przekazujemy do eksploatacji na ruchu, z wyszkoloną załogą i uporządkowaną dokumentacją techniczną i prawną.

BADANIA LABORATORYJNE WODY I ŚCIEKÓW

Rozszerzając zakres naszych usług oferujemy wykonanie kompleksowych badań wody i ścieków.

Zakres prac:
 • badania fizyko - chemiczne wody i ścieków,
 • badania osadów z oczyszczalni ścieków,
 • badania hydrometryczne komór napowietrzania, osadników, studni głębinowych, itp.,
 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • ekspertyzy, audyty dotyczące pracy oczyszczalni,
 • operaty wodno - prawne.