EKOROZRUCH s.c.
Ochrona Środowiska
 
 
 

O firmie

"EKOROZRUCH" jest specjalistyczną firmą inżynierską wykonującą prace związane z wdrażaniem technologii ochrony środowiska

Wykonujemy uruchomienia oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody wszystkich wielkości i rodzajów - biologicznych, mechanicznych, chemicznych wraz z instalacjami fermentacji metanowej, biogazu i odwadniania osadów.

Obiekty przekazujemy do eksploatacji na ruchu, z wyszkoloną załogą i uporządkowaną dokumentacją techniczną i prawną.